Att Vara en Tillflykt för Dina Barn

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Parenting
Topic Index
About this resource
English: How to Be a Refuge for Your Children

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Parenting
Part of the series Taste & See

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Ordspråksboken 14:26
Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt.

Om Pappa är rädd, vart kan då ett litet barn vända sig? Pappor förväntas vara trygga. De förväntas veta vad man ska göra och hur man ska lösa problem och fixa saker och, inte minst, skydda barnen från skada. Men vad händer om ett barn ser rädsla i Pappas ansikte? Hur är det om Pappa är lika rädd som barnet och inte vet vad han ska göra? Då blir barnet fullständigt ifrån sig och känner panik. Han känner att den starka och goda och pålitliga platsen som representerat trygghet inte längre är säker.

Men om Pappa är tillitsfull, då har barnen en tillflykt. Om Pappa inte drabbas av panik, utan är lugn och stabil, kan alla väggar komma emot och alla vågor slå emot, och alla ormar kan väsa och lejonen ryta och vinden blåsa, och det finns fortfarande en trygg plats i Pappas famn. Pappa är en tillflykt så länge som Pappa är tillitsfull.

Därför säger Ordspråksboken 14:26 att ”hans barn får där en tillflykt”, om Pappa har ett”tryggt fäste”. Pappas fäste är barnens tillflykt. Pappor, kampen för att vara tillitsfull handlar inte bara om oss, det handlar om våra barns säkerhet. Det handlar om deras känsla av säkerhet och glädje. Det handlar om huruvida de växer upp oroliga eller fasta i tron. Ända tills barnen själva lär känna Gud på ett djupt personligt sätt är det vi som är den konkreta bilden av Gud i deras liv. Om vi är tillitsfulla och pålitliga och trygga för dem, ligger det mycket nära till hands att de håller fast vid Gud som sin tillflykt när stormen rasar över dem senare i livet.

Hur ska vi då ha ”ett tryggt fäste”? Trots allt är ju vi också små barn, lerkärl, svaga och brutna och kämpande med oro och tvivel. Är lösningen att spela så gott vi kan och gömma vårt verkliga jag? Det kan i bästa fall leda till sår, och i värsta fall till ett dubbelspel med skymfande av Gud och ett tonårsaktigt bortstötande. Detta är inte svaret.

Ordspråksboken 14:26 ger ett annat svar: ”Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste”. Detta är väldigt underligt. Det säger att lösningen för rädsla är att frukta. Lösningen för försagdhet är fruktan. Lösningen för osäkerhet är fruktan. Lösningen för tvivel är fruktan.

Hur är det möjligt?

En del av svaret är att ”HERRENS fruktan” betyder att vara rädd för att skymfa Gud. Vilket betyder att vara rädd för att misstro Gud. Vilket betyder att vara rädd för att frukta för vad som helst som Gud har lovat att hjälpa dig med att klara av. Med andra ord är HERRENS fruktan den stora skräck-krossaren.

Om Herren säger, ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud,” (Jesaja 41:10), då är det en sak att vara rädd för att frukta för de problem som han lovar hjälpa dig med. Att vara rädd för det problemet när han säger, ”Frukta inte, jag vill hjälpa dig”, är ett tecken på misstroende mot Guds ord, och det är en stor skymf mot Gud. Och Gudsfruktan bävar vid en sådan skymf mot Gud.

Om Herren säger, ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig”, så kan du tillitsfullt säga, ”Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?” (Hebreerbrevet 13:5-6)- om Herren säger detta till dig, så är det en form av stolthet att inte lita på den närvaro och hjälp som Herren lovat. Det ställer vår beräkning av problemet över Guds. Det är därför vi läser de underbara orden av Herren i Jesaja 51:12, ”Jag, jag är den som tröstar er. Vem är då du, att du fruktar för människor som skall dö, för människobarn som blir som torrt gräs?” Vem är då du att du fruktar för människor, när Gud har lovat att hjälpa dig? Alltså är det stolthet att frukta för människor. Och stolthet är den exakta motsatsen till Gudsfruktan.

Så är alltså Ordspråksboken sann och en stor hjälp för oss. Frukta Gud, pappor. Frukta Gud. Var rädd för att skymfa honom. Var rädda för att misstro honom. Var rädda för att sätta din egen tolkning av problemen över hans. Han säger att han kan hjälpa. Han är smartare. Han är starkare. Han är mer generös. Lita på honom. Var inte rädd för att lita på honom.

Varför? Han handlar för dem som väntar på honom (Jesaja 64:4). Han kommer att lösa problemet. Han kommer att rädda familjen. Han kommer att ta hand om de små. Han kommer att uppfylla dina behov. Var inte rädd för att tro detta. Då kommer dina barn att ha en tillflykt. De kommer att ha en Pappa som har”ett tryggt fäste” - inte i sig själv, men i Guds löften, vilka han bävar för att inte lita på.

Lärande mig att frukta Herren för mina barns skull,

Pastor John