Gläd er med Bävan

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Joy
Topic Index
About this resource
English: Rejoice with Trembling

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Joy
Part of the series Taste & See

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


En meditation på Psaltaren Psalm 2:11-12

Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!

Ge Sonen hyllningskyss, så att Han ej blir vred

och ni går under på er väg, ty snart kan Hans vrede upptändas.

Saliga är alla som flyr till Honom.

“Tjäna Herren med fruktan . . .

Detta bud avskaffar inte Psaltaren 100:2: ”Tjäna HERREN med glädje”. Att tjäna Herren med fruktan och att tjäna Herren med glädje strider inte mot varandra. Den nästa frasen gör detta klart (”gläd er med bävan”). Där är verklig fruktan och verklig glädje. Orsaken till att där finns verklig fruktan är att det finns verklig fara. Vår Gud är en förtärande eld (Hebr. 12:29). Ja, de utvalda är säkra i Kristus. Men pröva dig själv, säger Paulus ”om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.” (2 Kor. 13:5). “Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. ” (1 Kor. 10:12). Tillit till Kristus är inte att man inte bryr sig. Vår säkerhet är rotad i Guds dagliga omsorg, inte i våra tidigare beslut. ”Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför Sin härlighet, fläckfria och jublande” (Judas 1:24). Ett sätt som han bevarar oss på är genom att väcka oss till att varje dag vila i Kristus och inte i oss själva.

...och gläd er med bävan!

Det finns två orsaker till att fruktan inte rövar bort vår glädje. Den ena är att den driver oss till Kristus, där vi har trygghet. Den andra är att just när vi kommer dit, förmildrar Kristus den del av rädslan som är den som vill skada vårt hopp. Men Han lämnar kvar en annan del – den del som vi vill känna för evigt. Det är en vördnad eller förundran eller skälvning inför en storslagenhet som vi vill känna så länge vi är säkra på att den inte kommer att förinta oss. Denna skälvning tävlar inte med glädjen; det är en del av glädjen. Människor går och ser skrämmande filmer för att de vet att monstren inte kan komma in i biografen. De vill vara rädda så länge de är trygga. Av någon orsak känns det bra. Detta är ett eko av den sanningen att vi blev skapta för Gud. Det finns något djupt tillfredsställande i att bli ”skrämd” då vi inte kan bli skadade. Det bästa är när skälvningen kommer av helighetens storslagenhet.

Ge Sonen hyllningskyss, så att Han ej blir vred, och ni går under på er väg . . .

Gud nitälskar för sin Son. ”Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.” (2 Mos. 34:14). Hans vrede upptänds då tillgivenheten som var tänkt för Honom ges till en annan. Naturligtvis finns det en Judaskyss. Det är inte vad Han tänker på här. Kyssen är en kyss av dyrkan och underdånighet – kanske en kyss på fötterna då vi bugar för Honom. Det går inte att leka med Gud. Om vi älskar någon annan mer, kommer vi att gå under. Han skall vara vår högsta skatt, eller också kommer Han att vara vår fiende. Den tryggaste platsen i universum är vid fötterna av vår Gud och Frälsare, Jesus Kristus. Om vi väljer att vända oss från Honom för någon annan rikedom, kommer Hans vrede att stå emot oss.

. . . ty snart kan Hans vrede upptändas.

Ordet snar är kanske inte det bästa här. Det kan här vara snar i betydelsen plötslig. Upprepade gånger sägs Gud i Bibeln vara ”barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning” (2 Mos. 34:6). Inte ”snar till vrede” utan ”sen till vrede”. Därför stöder jag mig på det som Psaltaren 2:12 avser ”snart kan Hans vrede upptändas”. Med andra ord lek inte med Hans tålamod ty plötsligt kan den välla upp och du blir översköljd av vrede. Om du håller på och kysser det skapade och inte Hans Son, kan du plötsligt hitta en orms gifttand i dina läppar. Pröva inte Guds tålamod.

Saliga är alla som flyr till Honom.

Den enda säkra platsen undan Guds vrede är i Gud. Överallt utanför hans omvårdnad är det farligt. Han är det enda gömstället för sin egen vrede. Om du ser Honom som skrämmande och försöker springa iväg för att gömma dig, kommer du inte att hitta någon plats att gömma dig på. Det finns ingen. Utanför Guds omvårdnad finns det endast vrede. Men det finns en tillflykt från Guds vrede, nämligen Gud. Den säkraste platsen undan Guds vrede – den enda säkra platsen- är Gud. Kom till Gud. Ta din tillflykt till Gud. Göm dig i skuggan av Hans vingar. Det är här vi lever och tjänar med med bävande glädje. Det är rysligt och underbart. Det är som en orkans öga – skräck överallt runtomkring, och total skönhet och lugn. Här finns ljuvlig samhörighet. Här finns stilla, kärleksfull gemenskap. Här talar vi till Honom som till en vän. Här sköter Han om våra djupaste behov. Jag vill bjuda in dig.

Trygg i Kristus med dig,

Pastor John