Jesus, kvinnor och män

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Manhood & Womanhood
Topic Index
About this resource
English: Jesus, Women, and Men

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Manhood & Womanhood
Part of the series Biblical Manhood and Womanhood

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Lukas 13:10-17

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten." Då svarade Herren honom: "Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.

Jesus har gjort mer än någon annan någonsin har gjort för att bringa renhet och harmoni mellan män och kvinnor. Jag vill illustrera denna sanning genom att börja med vår text och sedan också visa på samma sak i andra delar av Hans undervisning.

En kvinna var i synagogan på sabbaten. Hon var kutryggig och kunde inte stå rakt. Hon hade varit sådan i 18 år. Jesus var också i synagogan. Han var lärare den dagen. Det som nu händer här är ganska otroligt. Jesus frågar inte henne om hennes sjukdom. Hon begär inte att Jesus ska hela henne. Verserna 12-13 säger bara ”När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade Han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud.”

Hon begärde ingenting. Hon lovade ingenting. Hon hade inte tagit i Jesus. Hon hade inte tvingat Hans hand. Han kunde ha avslutat sin undervisning och gått hem och ingen skulle ens ha tänkt på denna kvinna. Men Han stannade. Han kallade henne till sig. Han tog initiativet och tog notis om denna kvinna.

Jesus är alltså på offensiven här. Han har någonting han vill säga. Han vill säga någonting om sabbaten och vad det innebär att hålla den helig. Han har någonting han vill säga om hyckleriet hos synagogans ledare som vattnar sina oxar på sabbaten men blir upprörda när Jesus botar. Och Han har någonting han vill säga om kvinnor och män.

Det är det senare som vi ska behandla i dag. Vers 16 är nyckelversen på denna punkt: ”Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” Om det enda Jesus hade velat få fram skulle ha varit poängen med att göra gott på sabbaten eller poängen med ledarnas hyckleri, kunde Han helt enkelt ha sagt, ”Borde inte denna kvinna som Satan hållit bunden i arton år få bli löst från sin boja på sabbaten?” Men det är inte allt Han sade. Han kallade henne för ”en Abrahams dotter”. ”Men denna kvinna, en Abrahams dotter . . . borde hon inte få bli löst från sin boja?”

Dessa ord, ”Abrahams dotter” är ämnade att ha ett budskap till synagogans ledare. Budskapet lyder ungefär såhär: Viktigare än alla andra orsaker till varför ni borde bry er mer om en lidande person än om en törstig oxe, är det faktum att denna kvinna är en medarvinge till välsignelsen som lovades Abraham. Ni berömmer er själva genom att säga ”Vi är Abrahams barn”. Hon är också ett Abrahams barn. Ni gömmer er för Johannes döparens varningar genom att säga ”Vi har Abraham till vår far”. Hon har också Abraham till sin far.

Därför var Jesu budskap till synagogans ledare inte bara ett budskap om deras hållande av sabbaten, och om deras hyckleri, utan också om hur män och kvinnor bör förhålla sig till varandra som medarvingar till Guds löften. Han sade till männen i synagogan då, och säger till männen i kyrkan i dag, ”De troende kvinnorna bland er är medarvingar till Guds löften. Även de är de ödmjuka som ska ärva jorden (Matt. 5:5). Även de är de rättfärdiga som ska lysa som solen i sin Faders rike” (Matt. 13:43).

Förstår du vad detta betyder för oss män och kvinnor i dag? Äkta män och hustrur. Bröder och systrar. Pojkvänner och flickvänner. Varenda en av oss i relation till varandra som män och kvinnor. Det betyder att vi borde lära oss att se på varandra genom Guds ords lins. Här är vad jag menar.

Denna kvinna i synagogan hade varit kutryggig i över 18 år. Hur känns det? Det är förskräckligt. Det är vad det är. Människor stirrar. Människor tänker att du har gjort någon förfärlig synd. Barn skrattar och skojar. Du kan inte se någon i ögonen. Människor vet inte vad de ska prata med dig om. Du kan inte ha en normal sexuell relation till din man. Du känner att du är till förlägenhet för alla du är tillsammans med.

Så vad ser du då du tittar på denhär kvinnan? Vad skulle du se om du var hennes man? Män (låt oss bara tänka ärligt), vad ser du när du ser på din hustru? Svaret på detta, beror naturligtvis på vilken lins du använder. Det du ser beror väldigt mycket på om du ser genom Playboy tidningens lins eller Guds Ords lins. Om du ser genom Guds Ords lins kommer du att se en Abrahams dotter. Om vi lär oss att se kristna kvinnor på samma sätt som Jesus såg denna kvinna i synagogan, kommer vi att se dem som medarvingar till Ärans Konung. Och det kommer att ha en djup effekt på våra relationer.

Självklart gäller detta i båda riktningarna. Kvinnor är lika benägna att vara missnöjda med sina män som männen är att vara missnöjda med sina hustrur. Kvinnorna är lika benägna att tala negativt om sina män. Kvinnor är lika benägna till att försöka få sina män att bli sådana män som de drömmer om. Och därför behöver det troligtvis sägas att också kvinnor måste lära sig att se på sina män genom Guds Ords lins. Som en troende i Kristus är han en son till Abraham. Han kommer en dag att lysa som solen i sin Faders rike. Med alla sina brister kommer han att förändras i ett ögonblick: varje synd ska vara borta för evigt; och han kommer att få en kropp som är lik Kristi förklarade kropp.

Jag tror att vi i den kommande tiden kommer att bli förstummade då vi ser tillbaka på hur dåliga vi varit på att behandla varandra väl på vägen till härligheten. Vi borde visa ära och respekt och till och med aktning för varandra som män och kvinnor. Hur mycket lyckligare skulle inte våra hem vara om de skulle fyllas med uttryck för denna ära! Och de KOMMER att fyllas med dessa uttryck i relation till hur vi lär oss att se på varandra genom Guds Ords lins – som Abrahams döttrar och söner; medarvingar till alla Guds löften; tillsammans på väg till outsäglig härlighet.

Nu är det en sak som Jesus gjorde för att hjälpa oss att återfå vad Gud skapade oss till, att vara man och kvinna till Guds avbild. Och Han gjorde det igen och igen. Så vad jag vill göra med resten av tiden är att ge några fler beskrivningar av hur Jesus hjälper oss att återfå renheten och harmonin i mäns och kvinnors relationer till varandra. Det skulle finnas mycket mer att säga utöver det som får plats här.

1. I Matteus 5:28-29 säger Jesus, "Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna."

Med detta enda ord fördömer Jesus på det mest kraftfulla sätt (att kastas i Gehenna) alla former av pornografi och alla försök att kommersialisera den kvinnliga kroppen i reklam och underhållning. Kan du föreställa dig hur mycket vrede som lagras i himlen mot miljondollars branschen som gör precis vad Guds Son förbjuder – nämligen, att fresta män att se på kvinnor med sexuellt begär – inte som personer, men endast som objekt för sexuell tillfredsställelse! Och något vi ser klart från Matteus 5:28f är att Jesus Kristus avser att rädda kvinnor från denna attack på deras person. Män som följer Jesus vaktar sina ögon för kvinnornas skull och för Guds äras skull. Och kvinnor som följer Jesus lär av Jesus hur de ska använda sina kroppar, inte av världen.

2. I Matteus 7:12 sade Jesus, "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna." Du tror väl inte att Jesus menade att detta inte skulle gälla relationen mellan man och kvinna – som om inte män och kvinnor borde behandla varandra i enlighet med den gyllene regeln? Nej. Vi borde behandla varandra på det sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade om vi var i någon annans skor.

Det är svårt att säga något mer radikalt än detta. Relationer blir omvälvda när två människor lever enligt den gyllene regeln. Orsaken till att det är så omvälvande är att du och jag av naturen har en övergripande längtan efter att bli väl behandlad av andra människor. Ingen i detta rum tycker om att man gör narr av dem. Ingen här vill bli ignorerad och behandlad som en oduglig person. Ingen vill bli exploaterad eller utnyttjad. Det betyder att om alla i detta rum levde enligt Jesu gyllene regel skulle ingen göra narr av någon annan person här. Ingen här skulle behandla en annan som om han eller hon var oduglig. Ingen här skulle utnyttja någon annan. Måttet på kärleken till vår egen lycka skulle vara samma som måttet på hur villiga vi är att bidra till andras lycka. Det skulle vara fullständigt omvälvande, speciellt i äktenskap och relationer mellan män och kvinnor överlag. Och det är just detta som Jesus påbjuder.

3. De mest nedbrytande orden mot karakteristiska manliga och kvinnliga synder som Jesus någonsin sade var orden i Matt. 18:3-4, ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.” Män som uppför sig som bulldoggar och kvinnor som spelar hjälplöst koketta är inte som barn. De är barnsliga. Att bli som barn på ett äkta och ödmjukt sätt, liksom allt annat Jesus undervisade om, är revolutionerande för relationen mellan män och kvinnor.

Hur relaterar nu detta till vår slutsats förra veckan – att Gud har kallat männen till att bära det primära ansvaret för ledarskapet i förhållande till kvinnor? - att männen först hålls ansvariga inför Gud till att ta initiativet till att göra vad som kan göras för att saker ska bli så som de borde i förhållandet?

Svaret är: Jesus renar det Kristna ledarskapet från allt som gör det fult och uppbygger det Kristna ledarskapet med allt som gör det vackert. Han renar det från självupphöjelse; och Han bygger in det verkliga tjänandet. Han säger, ”Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad” (Matt. 23:12). Detta är slutet för arrogans och självupphöjelse i det Kristna ledarskapet. Och Han säger: ”den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare ” (Matt.20:26). Detta är nyckeln till det goda ledarskapet som bygger upp andra.

Men vilket misstag det skulle vara att säga att eftersom Jesus upphöjde idén om tjänandet upphävde Han idén med ledarskapet. Vi vet genom det Han sade och gjorde att detta inte är sant.

Det Han sade var detta: ”den som är ledare skall vara som tjänaren” (Lukas 22:26), men Han sade aldrig ”Ledaren ska sluta att vara ledare”. Inte heller sade Han, ”Att tjäna gör att en ledare blir något mindre än en ledare”. Han sade helt enkelt, ”När ledarskapet är som det ska vara, låt det då vara ett tjänande ledarskap”.

Och det Han gjorde var att ge sig själv som ett exempel på vad Han sade; på den lägsta av alla tjänareplatser, med linneduken bunden om sig, tvättande sina lärjungars fötter som en slav, ändå var det ingen i rummet som tvivlade på vem som var ledaren. Han var den som de skulle följa. På sina knän – och, om de hade förstått, skulle de ha stått på sina! Tjänandet omintetgör inte ledarskapet; det förändrar ledarskapet. När Jesus hängde på korset som svag och helt hjälplös, ledde Han en stor skara in i härligheten.

Så vad Jesus gör för oss är detta: Han visar oss och lär oss att om en man tar upp ledarskapets mantel i enlighet med 1 Mosebok 2, ska han inte ta den som en rättighet åt sig själv; han måste acceptera den som ett ansvar som Gud har gett honom. Ledarskapets språk är ansvarets språk och inte rättigheternas språk. Det är ansvar för ett tjänande ledarskap, inte rättighet till stolt dominans.

Detta är exakt vad Paulus vill lära oss i Efesierbrevets femte kapitel då han talar om män som älskar och leder som Kristus. Och det ska vi behandla nästa vecka.