Kristet Mod

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Boldness
Topic Index
About this resource
English: Christian Courage

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Boldness
Part of the series Taste & See

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Kristet mod är villigheten att säga och göra de rätta sakerna oberoende av de jordiska kostnaderna, därför att Gud lovar att hjälpa dig och bevara dig på grund av Kristus. En handling kräver mod om den kommer att vara smärtsam. Smärtan kan vara fysisk, som i krig och räddningsoperationer. Eller också kan smärtan vara psykisk, som vid konflikter och oenighet.

Det behövs mod både för att sprida och bevara Kristi sanning. Jesus lovade att spridandet av evangeliet skulle möta på motstånd: ”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull"(Matt. 24:9). Och Paulus varnade att till och med i kyrkan skulle troheten till sanningen möta på motstånd "Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida" (Apg 20:29-30; se även 2 Tim. 4:3-4).

Därför kräver sann evangelism och sann undervisning mod. Att fly från motstånd då man sprider evangelium eller undervisar, vanärar Kristus. Det finns en sorts feghet som endast talar om de sanningar som är säkra att tala om. Martin Luther säger det såhär:

Om jag förklarar med den högsta stämma och den klaraste utläggning varje del av Guds sanning, förutom den lilla punkten där världen och djävulen på den stunden attackerar, bekänner jag inte Kristus, hur frimodigt jag än förkunnar Kristus. Där striden rasar, där prövas soldatens lojalitet, och att vara orubblig på hela slagfältet bredvid, är bara flykt och skamlighet om han ryggar tillbaka på denna punkt. (Citerat i Parker T. Williamson, Standing Firm: Reclaiming Christian Faith in Times of Controversy [Springfield, PA: PLC Publications, 1996], s. 5)

Varifrån ska vi då få detta mod? Fundera på dessa punkter.

FRÅN ATT VARA FÖRLÅTEN OCH ATT VARA RÄTTFÄRDIG - "De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon." (Ords. 28:1). "då han såg deras tro, sade han till den lame: 'Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna.'" (Matt. 9:2).

FRÅN ATT LITA PÅ GUD OCH HOPPAS PÅ HONOM - "Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på HERREN!" (Ps. 31:25; se även 2 Kor. 3:12).

FRÅN ATT VARA UPPFYLLD AV DEN HELIGE ANDE - "de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31).

FRÅN GUDS LÖFTEN OM ATT HAN ÄR MED DIG - "Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går." (Josua 1:9).

FRÅN VETSKAPEN OM ATT HAN SOM ÄR MED DIG ÄR STÖRRE ÄN FIENDEN: -”Var frimodiga och starka . . . ty med oss är en som är större än den som är med honom. Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig." (2 Krön. 32:7).

FRÅN ATT VARA SÄKER PÅ ATT GUD ÄR ALLSMÄKTIG I STRIDERNA - "Var modig! Låt oss strida tappert för vårt folk och för vår Guds städer. HERREN må göra vad han finner vara bäst." (2 Samuel 10:12).

GENOM BÖN - "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft." (Ps. 138:3; se även Ef. 6:19-20).

FRÅN ANDRAS EXEMPEL - "Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt." (Fil. 1:14).

Längtande efter att få stå fast med er,

Pastor John